Educatie


educatie
Unul din factorii esentiali in dezvoltarea unei comunitati rurale este reprezentat de capitalul uman. Dezvoltarea rurala durabila depinde de nivelul educatiei populatiei.
Nivelul scazut de instruire se reflecta in calitatea fortei de munca din mediul rural, fiind un factor restrictiv pentru dezvoltarea economica din aceasta zona.
Referitor la infrastructura scolara exista discrepante evidente, calitatea educatiei este redusa pe de o parte din cauza slabei dotari a infrastructurii educationale, iar pe de alta parte din cauza nivelului de pregatire/experienta al profesorilor.
Infrastructura si facilitatile aferente educatiei si formarii profesionale constituie instrumente importante pentru conversia fortei de munca agricole in forta de munca non-agricola in vederea diversificarii economiei rurale.
Unitatile de invatamant din spatiul rural, reprezentate de gradinite, unitati primare si gimnaziale sunt slab dotate in ceea ce priveste materialul tehnic si didactic.
Scolile din spatiu rural sunt insuficient dotate din punctul de vedere al Tehnologiei IT. De asemenea o alta problema importanta o constituie dificultatea de a atrage personal calificat in zonele rurale. Situatia critica actuala a invatamantului, in zonele rurale, se datoreaza unor factori interni si externi mediului rural cum ar fi:
 mentalitatea oamenilor (folosirea copiilor la muncile agricole in detrimentul scolii);
 lipsa institutiilor de nivel liceal in zona rurala;
 suplinirea lipsei de cadre didactice prin inlocuirea acestora cu „pseudo-profesori”;
 lipsa mijloacelor materiale familiale care nu permit intretinerea in scoala a copiilor;
 nealocarea de catre guvern a unor fonduri suficiente pentru educatie si a subventiilor pentru familiile din zonele rurale cu venituri mici;
 starea infrastructurii educationale si lipsa dotarii corespunzatoare.
Infrastructura de educatie din comuna Poienari se bazeaza pe 4 unitati scolare:
 Gradinita in incinta cu Scoala Poienari 1;
 Scoala cu clasele I- IV Sacaleni;
 1 Scoala cu clasele I- IV Poienita;
 Scoala cu clasele I – VIII in satul Poienari – 1 teren de sport.
In scolile din comuna Poienari este un colectiv de 160 elevi si prescolari deservit de 15 cadre didactice.
Pentru transportul elevilor este un singur microbuz pe toata raza comunei Poienari.

 

 

Share This:

Comments are closed.