« Acte administrative emise de primar 2020-2022

Dispoziția nr 99 din 03.11.2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu aducerea la indeplinire a atributiilor privind achizitiile publice

dispozitia-nr-99-din-03-11-2022-privind-desemnarea-persoanei-responsabile-cu-aducerea-la-indeplinire-a-atributiilor-privind-achizitiile-publice
Bookmark the permalink.